juli 20, 2024

Verschil tussen Extramuraal, Intramuraal en PG Wonen?

Wat is extramuraal wonen?

In deze woningen wordt de zorg voornamelijk op afgesproken tijden verleend, waarbij de cliënten vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de cliënt in haar of zijn omgeving bezoekt. 

Extramurale woningen in een woon-zorgcomplex zijn te vergelijken met een eigen huis. De bewoners zijn geheel zelfstandig en hebben indien nodig enkele uren thuiszorg.  De woningen zijn wel allemaal voorzien van een actieve personenalarmering, waardoor bij noodgevallen de zorgverlener gealarmeerd kan worden. 

Wat is intramuraal wonen?

In deze woningen wordt 24-uurs zorg verleend en wordt verblijf gecombineerd met behandeling, activerende en ondersteunende begeleiding, verpleging of verzorging. Intramurale woningen in een woon-zorgcomplex zijn te vergelijken met die van een voormalig verzorgingstehuis.

De bewoners hebben een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indicatie voor verblijf. De woonlasten worden bij intramurale plaatsen gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De lasten komen volledig voor de zorginstelling die hiervoor in het zorgzwaartepakket(zzp)-tarief een component voor huisvesting ontvangt.

Sinds 1 juli 2007 is het mogelijk dat een cliënt met een indicatie voor verblijf de zorg ook thuis geleverd kan krijgen in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Omdat hier dit rapport enkel betrekking heeft op woon-zorgcomplexen en de zorgbehoefte van de bewoners hetzelfde blijft, worden deze bewoners tot intramurale bewoners gerekend. Verschil is dat zij de woonkosten niet meer aan de zorgverlener, maar aan de woningcorporatie betalen.

Wat zijn PG Woningen?

 In deze woningen verblijven mensen met een psychogeriatrische aandoening. De bewoners hebben allen een eigen kamer en er zijn meestal gemeenschappelijke ruimten zoals woonkamer en badkamer. Deze vorm biedt huisvesting aan ten hoogste acht bewoners per groepswoning.

De beperkte schaalgrootte maakt het makkelijker om in te spelen op individuele behoeftes van de bewoners.  Zogenaamde PG woningen zijn te vergelijken met die van een voormalig verpleeghuis. Verschil is dat hier enkel mensen met een psychogeriatrische aandoening verblijven.

Piet Doorenmalen

Piet Doorenmalen, Vind het leuk om artikelen te schrijven voor het splinternieuwe kennisplatform hoedan.nu. Blij dat ik mijn kennis kan delen met de rest van Nederland. Veel leesplezier. Groetjes, Piet

View all posts by Piet Doorenmalen →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.