juni 13, 2024

Hoe werkt de Nederlandse overheids organisatie?

Staatshoofd

Nederland is een Constitutionele monarchie, dit houd in dat de koning(in) het staatshoofd is, maar dat de bevoegdheden vast liggen in de wet. Enkele taken zijn bijvoorbeeld:

  • Ondertekening wetten (samen met minister)
  • Formatie kabinet en beëdiging
  • Troonrede
  • Vertegenwoordigende rol

Parlement en kabinet

In Nederland wordt gebruik gemaakt van een parlementaire democratie. Dit houdt in dat de inwoners de volksvertegenwoordigers kiezen. Deze zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in Nederland:
1ste en 2de kamer samen vormen het kabinet.
De ministers en staatssecretarissen verzinnen de wetten. Ook leggen zij verantwoording af aan het parlement. Deze werken op een basis van vertrouwen van het parlement. Als het parlement het niet meer vertrouwt kunnen zij een motie van wantrouwen in dienen. Dan zijn de ministers(of kabinet) gedwongen af te treden. De taken van ministers kunnen worden gedelegeerd naar een staatssecretaris.

Ministeries

Vormen het beleid, zijn opgedeeld in verschillende thema’s, zoals volksgezondheid en buitenlandse zaken. Deze thema’s liggen niet vast. De minister-president/minister van algemene zaken voert een coördineerde taak uit.

Provincies

Vertegenwoordigd door commissaris van de koning(in). Deze wordt gekozen door de koning(in) voor een termijn van 6 jaar. De provincie houdt zich bezig met, Natuur, lokale economie en transport en wegen.

Gemeente

Verantwoordelijk voor dagelijkse lokale handhaving en orde.
De gemeente heeft loket functie: gebruikers komen langs voor producten.
Bestuur: burgemeester en wethouders(college B&W). Gemeenteraad heeft controlerende functie, dit is net zoals het parlement heeft op de regering.

Piet Doorenmalen

Piet Doorenmalen, Vind het leuk om artikelen te schrijven voor het splinternieuwe kennisplatform hoedan.nu. Blij dat ik mijn kennis kan delen met de rest van Nederland. Veel leesplezier. Groetjes, Piet

View all posts by Piet Doorenmalen →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.