juni 8, 2024

Wat zijn SMART Doelstellingen?

In het onderwijs of werkende leven hebben we de term SMART al vaak horen vallen. De afkorting SMART staat voor het formuleren van een helder voor iedereen begrijpbaar doel. Tijdens het opstellen van doelen is men geneigd zich direct te richten op de activiteiten welke horen tot het bereiken van het doel. Dit is vaak te kort door de bocht en bovenal niet meetbaar, wat de reden kan zijn waarom een doel uiteindelijk niet gehaald wordt.

Waar staat de afkorting SMART voor?

Een goede manier om doelen te definiëren is door gebruik te maken van de SMART Methode. SMART is een afkorting ofwel ezelsbruggetje om je doel goed te definiëren. Maar waar staat SMART nou eigenlijk voor?

S: Specifiek

Het specifiek maken van een doel kan door jezelf de de volgende vragen te stellen.
– Wat willen we bereiken?
– Waar gaat het gebeuren?
– Waarom willen we het bereiken?
– Wanneer gaat het gebeuren?
– Wie is er betrokken?

Probeer in je doelomschrijving toch zeker 3 van de volgende punten te beantwoorden.

M: Meetbaar

Met de meetbaarheid van een doel kan je controleren of een doel daadwerkelijk gehaald is ja of nee. Een doel kan meetbaar gemaakt worden door de resultaten te vergelijken met getallen, normen en of kwaliteitseisen. Dus bijvoorbeeld: De werkloosheid moet met 20% zijn gedaald of voldoen aan de kwaliteitseisen van de commissie.

A: Acceptabel

Hoe acceptabel is een doel, kan je het zelf accepteren? Wanneer een doel voor een groep mensen stelt is het belangrijk dat er genoeg draagvlak voor is. De letter A kan ook voor Aanwijsbaar staan, het moet duidelijk zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken. Een belangrijke voorwaarde hiervan is dat het doel positief geformuleerd is.

R: Realistisch

Wat is de haalbaarheid van het doel. Kunnen de resultaten daadwerkelijk worden behaald met aanvaardbare inspanningen. Zijn er voldoende resources beschikbaar in de vorm van mensen en materialen om het doel te bereiken.
Een doel moet een balans hebben tussen het uiterst onhaalbare en het gemakkelijk haalbare. Wanneer er een goede balans aanwezig is zullen mensen gemotiveerder en enthousiaster zijn  om het doel te behalen.

T: Tijdgebonden

Snel haalbare doelen hebben meestal een einddatum. Voor lange termijn doelen is het vooral belangrijk om in te schatten wanneer je met welke activiteit begint en ongeveer klaar wilt zijn. Een goede SMART-doelstelling heeft een begin en einddatum.

Piet Doorenmalen

Piet Doorenmalen, Vind het leuk om artikelen te schrijven voor het splinternieuwe kennisplatform hoedan.nu. Blij dat ik mijn kennis kan delen met de rest van Nederland. Veel leesplezier. Groetjes, Piet

View all posts by Piet Doorenmalen →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.